Data och telenäts registrering
Anders Wästlund driver eget företag (AWK), som erbjuder en rad olika tjänster inom registrering av data, ritningar, mm.
Det var efter att ha blivit arbetslös som Anders Wästlund bestämde sig för att starta eget. Och i juli år 2002 startade Anders AWK – Anders Wästlund konsult. Anders som tidigare jobbat för Ångpanneföreningen med data och registrering hade god erfarenhet och kontakter inom branschen.

Förenklat så erbjuder AWK tjänster inom bla registrering av data- och telenät, arkivsystem och ritningsteknik till olika företag. Det kan röra sig om drift av brandlarm, arkivsystem, mm. Och det är Anders som själv utvecklat de programvaror han jobbar med.

Idag är det Bofors som är AWK:s största kund, där han är med och sköter driften av deras industri. Men han jobbar även åt en rad andra mindre företag, plus att det ibland tillkommer en del nya kunder.

Anders driver till största delen sitt företag själv, men får ibland hjälp av sin fru. Så värst mycket konkurrens känner Anders inte av. ”Det är en ganska small nisch det här.”, säger han och skrattar. Några direkta framtidsplaner har Anders inte för sitt företag utan ser helst att det rullar på som vanligt.

AWK Anders Wästlund Konsult

Bransch:
Data

Telefon: 054-53 48 50
Fax: 054-53 47 87


Email:
anders@wastlund.biz

Hemsida:
www.wastlund.biz

Adress:
AWK Anders Wästlund Konsult
Fjärrviksvägen 4
65350 Karlstad

| 13 SENASTE FÖRETAGEN